انگل های خارجی پرنده گان((جرب))

جرب نوعی انگل خارجی است که معمولا باچشم غیر مسلح دیده نمی شود این انگل با حمله به پرنده گان ، در سطح پوست کانال هایی کنده و در انتهای کانال ها تخم گذاری میکند . کانال های کنده شده توسط این انگل باعث خارش شدید پرنده می گردد . جرب ها میزبان اختصاصی ندارند و تمام گونه های پرنده گان را آلوده می سازند این انگل ها از خون ، پر ،پوست و فلس تغذیه می کنند . برخی از جرب ها تمام دوران زندگی خود را روی بدن پرنده سپری نمی کنند . و تنها برای تغذیه روی بدن پرنده می روند ، بنابراین برای کنترل موثر باید بطور همزمان پرنده درمان و محیط آلوده اطراف پاکسازی گردد . در کبک ها سه نوع جرب دیده شده است جرب بدن – جرب پر و جرب پا .منبع:کتاب پرورش و نگهداری و بیماری های پرندهگان (دکتر احسان مقدس)

بدون برچسب

مطالب مرتبط

تخم نطفه دار قرقاول سیلور 25000 تومان | تخم نطفه دار
تخم نطفه دار قرقاول لیدی 42/000 تومان

دیدگاهی بنویسید

طراحی سایت ، طراح وب طراحی سایت ، طراح وب