اهلی کردن پرنده گان

یکی از مهمترین ویژگی های مهم یک پرنده زینتی آواز خوان،اهلی بودن و یا رام بودن آن است . پرنده وحشی با تمام زیبایی هایش در قفس آواز نمی خواند/مگر زمانی که احساس آرامش کند . در .اقع پرنده گان آوازه خوان چه در طبیعت و چه در قفس زمانی آواز می خوانند که در سلامت کامل باشند . و از طرفی احساس خطری از جانب محیط اطراف متوجه آنان نباشد . و آن ها  در امنیت کامل باشند . احساس ترس و وحشت پرنده از آنچه در اطراف اوست عامل قطع آواز و صدور هشدار به سایر پرنده گان است باید همیشه به یاد داشت که پرنده آواز خوان ،آواز خود را از سرخوشی سر میدهد و پرنده ای که از چیزی ترسیده باشد به هیچ وجه آواز نمی خواند .

به طور کلی برای اهلی کردن پرنده گام نحست از بین بردن احساس ترس پرنده نسبت به صاحب آن می باشد البته باید توجه داشت که برخی پرنده گان مثل سهره زرد -گل به سر – سهره خاکی  زود اهلی می شوند و برخی پرنده گان نظیر سهره جنگلی – دیر اهلی شده و نیاز به صرف وقت بیشتری دارند . پرنده گان جوان نسبت به پرنده گان بالغ بسیار زودتر اهلی شده و انس می گیرند .

بدون برچسب

مطالب مرتبط

تخم نطفه دار قرقاول سیلور 25000 تومان | تخم نطفه دار
تخم نطفه دار قرقاول لیدی 42/000 تومان

دیدگاهی بنویسید

طراحی سایت ، طراح وب طراحی سایت ، طراح وب