تخم نطفه دار قرقاول لیدی 42/000 تومان

علت اینکه پرنده گان روی سیم برق نمی میرند

چرا پرندگان روی سیم برق دچار برق گرفتگی نمی‌شوند؟

شاید هنگام عبور از خیابان، پرندگانی را دیده‌اید که در حین پرواز، ناگهان روی سیم‌های برق می نشینند و شاید این سوال در ذهن شما به وجود آید  که چرا با  وجود جریانی با ولتاژ بالا در این سیم‌ها چرا این پرندگان نمی میرند.

واقعیت  این است که روی این سیم‌ها هیچ پوشش عایقی هم وجود ندارد و به همین علت قرار گرفتن این سیم‌ها در ارتفاعات کم می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

علتی که موجب می‌شود پرندگان بسختی  در این شرایط، دچار برق گرفتگی شوند، این است که وقتی پرندگان روی این سیم‌ها می‌نشینند تنها با سطح سیم‌ها در تماس هستند و بدن آنها با هیچ جای دیگری در ارتباط نیست.

انرژی الکتریکی نیز مانند دیگر انواع انرژی در جهتی حرکت می‌کند که به حالتی از موازنه یا تعادل دست یابد.

علت این است ، انرژی از مناطقی که انرژی در آنجا بیشتر است، به مناطقی که با کمبود انرژی مواجه است جریان پیدا می‌کند و همیشه برای رسیدن به این وضعیت، مسیری را انتخاب می‌کند که با مقاومت کمتری در طول مسیر حرکت روبه‌رو شود.

اگر پرنده یک پای خود را روی سیم برق قرار دهد و پای دیگرش را روی سطح زمین یا سیم دیگری با ولتاژ کمتر بگذارد، با مشکل برق گرفتگی مواجه خواهد شد، اما در شرایطی که هر دو پایش روی یک سیم برق باشد یا یک پای این پرنده روی سیمی با همان ولتاژ قرار گرفته باشد، هیچ خطری پرنده را تهدید نخواهد کرد بنابراین جریان هیچ مسیری را برای انتقال پیدا نخواهد کرد و در همان مسیر سیم که کمترین مقاومت ممکن را دارد باقی می‌ماند.

می‌توان گفت، تنها در شرایطی که جریان از بدن پرنده عبور کند و از یک مسیر با ولتاژ بالا به مسیر دیگری با ولتاژ پایین منتقل شود، پرنده دچار برق‌گرفتگی می‌شود.

انسان‌ها نیز اگر دو دست خودشان را روی یک سیم برق بگذارند و از آن آویزان شوند، تا زمانی که به زمین یا دکل‌های مخابراتی نزدیک نشوند با مشکل برق گرفتگی مواجه نخواهند شد، چرا که در چنین وضعیتی هیچ مسیری برای عبور جریان برق از بدن فرد وجود نخواهد داشت. در عین حال هیچگاه به شما توصیه نمی‌کنیم چنین کاری را امتحان کنید.

بدون برچسب

مطالب مرتبط

تخم نطفه دار قرقاول سیلور 25000 تومان | تخم نطفه دار

دیدگاهی بنویسید

طراحی سایت ، طراح وب طراحی سایت ، طراح وب