آموزش تقلید صدا به پرنده

بسیاری از کارشناسان معتقدند که پرنده صدا ها را بهتر از کلمات و واژه ها تقلید می نماید . آنان می توانند به راحتی صدای زنگ ساعت شماطه دار ،صدای زنگ موبایل و صدای زنگ در ، صدای دزدگیر ماشین و یا صدای پرنده آوازه خوان دیگری را تقلید نمایند و برخی نیز می توانند تعدادی از کلمات را تقلید کنند .دانشمندان معتقد ند که پرنده می تواند تا ده کلمه و یا عبارت را تقلید کند که البته این امر مستلزم آموزش مستمر و پیگیر پرنده می باشد . برای اموزش تقلید صدا به پرنده باید در مرحله نخست کلمه ای ساده که تکرار ان چندان دشوار نیست به کار برده شود و بهتر است این کلمه اسم پرنده باشد و این کلنه نباید بیشتر از چهار یار پنجحرف باشد و بهتر است از کلمات نظیر (( کوکی )) ((بوبو)) استفاده شود و هر بار که به قفس نزدیک می شوید و یا هر بار که به او غذا می دهید این اسم را تکرار کنید تا پرنده بین شما و بین این اسم ارتباط برقرار کند که در هنگامآموزش هیچگونه صدای آزار دهنده ای نظیر صدای تلویزیون ،صدای بلند گو و یا صدای اشخاص دیگر به گوش نرسد تا این کار باعث تشویش ذهن پرنده و عدم توجه او به آموزش گردد .

 

بدون برچسب

مطالب مرتبط

تخم نطفه دار قرقاول سیلور 25000 تومان | تخم نطفه دار
تخم نطفه دار قرقاول لیدی 42/000 تومان

دیدگاهی بنویسید

طراحی سایت ، طراح وب طراحی سایت ، طراح وب