آنفلانزای پرنده گان

بیماری  ویروسی واگیری است که دستگاه تنفس ،گوارش و عصبی بسیاری از پرنده گان مختلف را مبتلا می سازد . شدیدترین نوع بیماری شکل فوق حاد آن است که در طیور با یک دوره کوتاه بیماری و مرگ و میر بسیار بالا مشخص می گردد.

عامل میبب بیماری ویروس آنفلانزا جزو خانواده (( آرتو میکزو ویروس )) ها طبقه بندی شده است و دارای سه سروتیپ A,B,Cمی باشند . ویروس آنفلانزای پرنده گان می تواند بیماری حاد و کشنده ای را در انسان ایجاد نماید ،از این رو شایسته است هنگام برخورد با این بیماری احتیاطات لازم به عمل آید .

پرنده گان مهاجر از جمله غاز و اردک از جمله ناقلان طبیعی ویروس می باشند ،و به علت مهاجرت این پرنده گان از مناطق آلوده به سایر مناطق می توانند سبب بروز موارد بیماری در بین پرنده گان اهلی ، وحشی ، بومی و به تبع آن انسان گردند

ویروس آنفلانزا به وسیله کفش،لباس،سبد و سایر وسایل آلوده انتقال می یابد . به تازگی شاهد انتقال بیماری به وسیله اردک های وحشی مهاجر از کشوری به کشوری دیگر بوده اند . بیماری در سراسر دنیا گزارش شده است .

بدون برچسب

مطالب مرتبط

تخم نطفه دار طاووس هندی 80,000 تومان

دیدگاهی بنویسید

طراحی سایت ، طراح وب طراحی سایت ، طراح وب