بیماری کلی باسیلوز

بیماری عفونی باکتریایی است که تمام پرنده گان شکار شونده را درگیر می سازد عامل مسبب بیماری باکتری اشرشیا کلی می باشد که در حالت طبیعی در محتویات روده زندگی می کند و هنگامی که پرنده دچار ضعف ایمنی می گردد به بافت روده ها حمله نموده و وارد جریان خون می شود و به همین علت به این بیماری کلی سپتی سمی نیز می گویند دوره کمون بیماری 3 تا 5 روز است و بیماری به علت عدم رعایت بهداشت وآلودگی آب و غذای پرنده روی می دهد

بدون برچسب

مطالب مرتبط

تخم نطفه دار طاووس هندی 80,000 تومان

دیدگاهی بنویسید

طراحی سایت ، طراح وب طراحی سایت ، طراح وب